Organizační struktura

 

LS – kontakty
Funkce: Jméno: Telefon: Mobil: E-mail
Lesní správce Ing. Rostislav Žampach 956 161 101 724 525 021 rostislav.zampach@lesycr.cz
Zástupce lesního správce Radek Štefl 956 161 102 724 524 267 radek.stefl@lesycr.cz
Technik LS Pavel Slezák 956 161 114 724 524 263 pavel.slezak@lesycr.cz
Referent pro katastr a restituce Ing. Petr Peřina 956 161 231 724 623 756 petr.perina@lesycr.cz
Referent pro katastr a restituce René Kulhan 956 161 106 724 524 271 rene.kulhan@lesycr.cz
Účetní Ing. Kateřina Šteflová 956 161 104   katerina.steflova@lesycr.cz
OŘ jižní Morava, pracoviště LS Svitavy:
TP pro stavební činnost Ladislav Dorňák 956 919 321 724 524 277 ladislav.dornak@lesycr.cz
Revíry
Název revíru: Revírník: Telefon: Mobil: E-mail
01 – Radiměř Ing. Michael Jedlička   724 524 275 michael.jedlicka@lesycr.cz
02 – Nová Ves Pavel Bis   724 524 262 pavel.bis@lesycr.cz
03 – Boršov Radek Friedl   725 257 821 radek.friedl@lesycr.cz
04 – Křenov Radim Novák   606 776 593 radim.novak@lesycr.cz
05 – Bílá Studně Pavel Mrva 956 161 232 724 524 265 pavel.mrva@lesycr.cz
06 – Radkov Ing. Josef Štěpán   724 524 264 josef.stepan@lesycr.cz
07 – Hušák Ing. Pavel Parolek   724 524 272 pavel.parolek@lesycr.cz
09 – Hartinkov Pavel Slezáček   724 524 274 pavel.slezacek@lesycr.cz
11 – Kukle Ing. Karel Horský   725 954 867 karel.horsky@lesycr.cz
12 – Zálesí Ing. Jiří Šmída   725 627 459 jiri.smida@lesycr.cz
15 – Březová nad Svitavou Ing. Michal Svoboda   724 524 195 michal.svoboda1@lesycr.cz
16 – Opatovec Jiří Drobný   725 257 007 jiri.drobny@lesycr.cz
Revíry – sídla
Revír Sídlo
Radiměř Vančurova 1, Svitavy
Nová Ves Nová Ves 134
Boršov Boršov 205
Křenov Křenov 26
Bílá Studně Garážní 4, Moravská Třebová
Radkov Garážní 4, Moravská Třebová
Hušák Městečko Trnávka 161
Hartinkov Jevíčská 41, Chornice
Kukle Vančurova 1, Svitavy
Zálesí Jevíčská 41, Chornice
Březová nad Svitavou Vítějeves 74
Opatovec Opatovec 40