Lesní pedagogika

Lesní pedagogika přibližuje návštěvníkům lesa lesní ekosystém, trvale udržitelné lesní hospodářství, smysl hospodaření v lesích a užitky, které les člověku přináší. Jejím základním principem je vnímání přírody všemi smysly, které zprostředkovávají speciálně vyškolení lesníci (lesníci s pedagogickými znalostmi a zkušenostmi) přímo na svém každodenním pracovišti  – v konkrétním lese.

Komu je lesní pedagogika určena:

  • každému
  • především ale – předškolním, školním a jiným dětským kolektivům
  • ale také rodinám s dětmi, dospělým, seniorům aj.

Garantem za aktivity lesní pedagogiky je na LS Svitavy René Kulhan

Fotogalerie